ITS NEVER TOO LATE – הגנה פטנטית

שתף כתבה:

משרד לפטנטי

הגנה פטנטית היא כאמור טריטוריאלית, ולכן אם מעוניינים להגן על המצאה מסוימת במספר מדינות יש להגיש את הבקשה לפטנט אשר נערכה לגבי ההמצאה בכל אותן המדינות.

המסלול להגן על המצאה מתחיל בהגשה של הבקשה לפטנט שנערכה לגבי ההמצאה במדינה ראשונה, ובכדי להקל על ממציאים ולאפשר להם לדחות את מועד הכניסה למדינות השונות, ניתן תחת אמנת פריז לדחות את ההחלטה ולהמתין שנה לפני ביצוע ההגשות במדינות הנוספות.

יש לציין שאירוע ההגשה של בקשה לפטנט במספר מדינות הוא אירוע יקר. עלות ההגשה של בקשה לפטנט במדינה יכולה להגיע בממוצע לכ-3000 דולר (ואף יותר), ולכן אם מעוניינים להגיש בקשה לפטנט מסוימת נניח בחמש מדינות, העלות רק לביצוע ההגשות יכולה להגיע לכחמישה עשר אלף דולר.

במקרים רבים, שנה אינה מספיקה בכדי לאפשר קבלת החלטה לגבי הגשות ההמשך, ובפרט לגבי מספר המדינות שבהם רוצים לבצע את ההגשות.

הממציא לדוגמא יתכן ועדיין לא יודע לאחר שנה אם ההמצאה שבידו שווה את העלויות? אולי טרם הספיק להשיג השקעה? או אולי הוא עדיין בשלב ראשוני אשר לא אפשר בדיקה נאותה של השוק?

במקרים כאלה ניתן להמשיך ולהרוויח עוד שנה וחצי נוספות על ידי הגשה של בקשה לפטנט בינלאומית הנקראת PCT.

ארגון ה-PCT הוא גוף אדמיניסטרטיבי שמושבו בג'נבה ואשר אין לא בוחני פטנטים, ולכן כאשר מגישים בקשת PCT נדרשים לבחור את משרד הפטנטים אשר ישמש כגוף הבוחן את הפטנטביליות של הבקשה.

יש מספר רשויות פטנטים אשר הוסמכו עד כה לשמש כגופי בחינה של בקשות PCT – לדוגמא: משרד הפטנטים האירופי, האמריקאי, הישראלי (ועוד).

בתום שלב ה-PCT מגיעה השלב הלאומי אשר בו כבר חייבים להחליט לגבי המדינות שבהם רוצים להגיש את הבקשה לפטנט אשר נערכה לגבי ההמצאה.

למקרים אשר גם במועד זה של שנתיים וחצי מביצוע ההגשה הראשונית, לבעלי הבקשה לפטנט עדיין אין וודאות לגבי הפוטנציאל העסקי של ההמצאה, או אולי אין עדיין את התקציב הנחוץ בכדי לבצע הגשות בכל המדינות שחפצים – ניתן לבצע "תרגיל" בכדי להרוויח שנה נוספת – אולם יש לכך "מחיר".

ניתן עד למועד השנתיים וחצי מההגשה הראשונית לנטוש את דין הקדימה של הבקשה הראשונה, ובכך להפוך את תאריך הגשת ה-PCT לדין הקדימה החדש. בעקבות זאת, מועדים אשר עדיין לא עברו בבקשת ה-PCT, כמו לדוגמא מועד השלב הלאומי, מחושבים מחדש.

אם בקשת ה-PCT  הוגשה שנה לאחר דין הקדימה של ההגשה הראשונית, בעצם דוחים את השלב הלאומי בשנה נוספת.  ה"מחיר" הוא בכך שפרסומים קודמים אשר נכנסו בטווח הזמן שבין מועד דין הקדימה ומועד הגשת ה-PCT יכולים עתה לשמש כנגד התקפות של ההמצאה.

מאמרים מומלצים

img

עלויות בקשה בינלאומית לפטנט – PCT

ה-PCT הוא גוף אדמיניסטרטיבקשת פטנט בינלאומית (PCT) הינה אופציה מקובלת לניהול בקשה לפטנט. לרוב מקובל בקשה כזו להגיש לאחר שנה מההגשה הראשונית, כבקשת המשך אשר "קונה" למגיש...

קרא עוד
img

חדש זה חשוב … אבל לא מספיק

תוכן עניינים0.1 יש שני קריטריונים מרכזיים שצרכים להתקיים בכדי לקבל פטנט עבור המצאה. הראשון והקל להבנה הוא שההמצאה צריכה להיות "חדשה".1 לפיכך, עלול להיווצר מצב שבו...

קרא עוד
img

כובעים מתחלפים

השלב הראשון המומלץ לביצוע לפני כניסה לעריכה של בקשה לפטנט לגבי ההמצאה הוא חיפוש.  שירות זה של חיפוש פטנטביליות הוא אחד מהשירותים המוצעים עלי ידי המשרד. בשלב של החיפוש...

קרא עוד

חייגו אליי פנייה בווטסאפ